KSIĘGARNIA INTERNETOWA

Wydawnictwa Unitas

gdzie można nabyć książkę

Jerzy Szyran OFMConv

Żyć przysięgą małżeńską.

Sakramentalna droga do pełni szczęścia i świętości

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

1. Sakramenty w życiu chrześcijańskich małżonków

1.1. Ziemska działalność Chrystusa a sakramenty

1.2. Próba zdefiniowania sakramentu

 

2. Sakramenty chrztu i bierzmowania

2.1. Chrzest − początek drogi

2.2. Sakrament bierzmowania w codziennym życiu małżonków

 

3. Miłość, zaślubiny, małżeństwo

3.1. Miłość oblubieńcza

3.2. Już razem − obrzęd zaślubin

3.3. Idea małżeństwa

 

4. Przysięga małżeńska i jej realizacja mocą łaski sakramentu

4.1. „Ślubuję ci miłość” − Eucharystia w życiu pary małżeńskiej

4.2. „Ślubuję ci wierność i uczciwość małżeńską” − sakrament pokuty i pojednania w życiu pary małżeńskiej

4.3. „…oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci” – troska o chorego współmałżonka

 

5. Powołanie pary małżeńskiej do świętości

5.1  Boży plan zbawienia

5.2. Świat miejscem uświęcenia ludzi świeckich

5.3. Małżeństwo drogą do świętości

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 Wydawnictwo Unitas
Siedlce 2015.